Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
bernáthfalvi Bernáth Júlia (1827-1912) bernáthfalvi Bernáth Zsigmond (1790-1883) 1848-ban mint főispán
gróf Bethlen család 1913-ban
abrudbányai Rédiger Béla (1842-1913) főjegyző, alispán, az 1867-es koronázáson csöglei és nagyalásonyi Barcza Gábor ügyvéd, az 1867-es koronázáson
báró Apor Géza (1833-1886) császári és királyi kamarás, aranysarkantyús vitéz, az 1867-es koronázáson báró Eötvös József (1813–1871) jogász, író, miniszter, MTA és a Kisfaludy Társaság elnöke, az 1867-es koronázáson
báró Eötvös József (sárvári) (1798-1883) hétszemélyes tábla ülnöke, az 1867-es koronázáson báró Fiáth Ferenc (1815-1885) Veszprémi főispán, az 1867-es koronázáson
báró Majthényi László (1820–1908) alispán, főispán, kamarás, vbt tanácsos, az 1867-es koronázáson báró Orczy Andor (1824-1897) nemzetőr tiszt, főrendiház tagja, az 1867-es koronázáson
báró Orczy Béla (1822–1917) országbíró, miniszter, az 1867-es koronázáson báró Orczy György (1788-1871) az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke, az 1867-es koronázáson
báró Prónay Aurél m. kir. erdész az 1867-es koronázáson báró Prónay Dezső (1848–1940) politikus, evangélikus egyházi vezető, az 1867-es koronázáson
báró Radvánszky Antal (1807-1882) nagybirtokos, politikus, országgyűlési követ, zólyom vm főispánja, az 1867-es koronázáson báró Skribenszky Fülöp az 1867-es koronázáson
báró Vay Lajos (1803–1888) főispán, az 1867-es koronázáson bükki Goda Béla (1846-1923) országgyűlési képviselő, Győr vm alispánja később főispánja, az 1867-es koronázáson
furluki Palik-Ucsévny Artúr az 1867-es koronázáson furluki Palik-Ucsévny Fédor az 1867-es koronázáson
gróf Almásy György az 1867-es koronázáson gróf Andrássy Gyula (1823–1890) miniszterelnöke, Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere, az 1867-es koronázáson
gróf Apponyi Lajos (1849–1909) első magyarországi udvarnagy, korház és iskola alapító, az 1867-es koronázáson gróf dr. Apponyi Albert György (1846–1933) politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, 1867-es koronázáson
gróf Bánffy György (1845–1929) főajtónálló, országgyűlési képviselő, az 1867-es koronázáson gróf Bethlen Farkas (1813-1870) ogy képviselő, az 1867-es koronázáson
gróf Bethlen Gábor (1836-1897) főispán, kormánybiztos, főrendiházi tag, az 1867-es koronázáson gróf Brunszvik Géza (1834-1899) óvodaalapító, az 1867-es koronázáson
gróf Csáky Albin (1841–1912) miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, főasztalnokmester, tárnokmester, főrendiház alelnöke, 1867-es koronázáskor gróf Csáky Kálmán (1836–1894) nagybirtokos, politikus, az 1867-es koronázáson