Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
szentjóbi Szabó György hadaprodiskolás 1915-ben Szepesvari főhadnagy 1940-ben
Szeverényi István tizedes Szeverényi János páncélos őrmester
Szeverényi Kálmán repülős Repülős szakaszvezető
tótprónai és blatniczai Prónay Pál (1874–1946) katonatiszt, lajtai bán Tőkés Mária, gróf Nyáry Jánosné
csantavéri Törley József (1858–1907) pezsgőgyáros, a champagne-típusú pezsgő budafoki meghonosítója Vincze László próba rendőr
vitéz Bakay Szilárd (1892-1947) altábornagy, Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke vitéz dálnokfalvi Bartha Károly (1884–1964) honvédelmi miniszter
vitéz Doromby László gyalogsági százados vitéz Duska József százados
vitéz Duska László százados vitéz László Dezső (1893–1949) vezérőrnagy, 1. magyar hadsereg főparancsnoka
vitéz lófő csíkszentsimoni Lakatos Géza (1890-1967) vezérezredes, miniszterelnök vitéz lófő Dálnoki Miklós Béla (1890–1948) tábornok, miniszterelnök
vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos (1884–1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró vitéz Szombathelyi Ferenc (1887–1946) vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke
vitéz Szombathelyi Ferenc (1887–1946) vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke uzdóci Zadravecz Rókus közhuszár 1913-ban
Zobor Mátyás, Zalaegerszeg polgármestere alsólelóczi és jezerniczei Tarnóczy Kázmér (1864-1944) huszár őrnagy
ásvai Jókai Móric Dr (1825–1904) regényíró, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a MTA igazgató-tanácsának tagja baracházi Capdebó Géza Ignácz (1830-1916) huszár százados
báró Ambrózy Béla (1839–1911) kapitány, nagybirtokos, politikus gróf Széchényi Imre, Budapest 1880
gróf Széchényi Miklós, jáki apát, győri majd nagyváradi püspök, Budapest 1905 gróf Széchényi Pál és második felesége Zichy-Ferraris Emilia grófnő, Sopron 1865