Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868–1957) altengernagy, Osztrák-Magyar Haditengerészet utolsó főparancsnoka, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, Magyar Királyság kormányzója vitéz Jány Gusztáv (1883–1947) honvéd tábornok
jószáshelyi Purgly Magdolna, Horthy Miklósné (1881–1959) 18 éves korában liliom jelmezben kiscsoltói Mikszáth Kálmán (1847-1910) író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, MTA levelező tagja, Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság tagja
Komáromi Tivadar (1914-1995) koronaőr törzsőrmester Koronaőr
Koronaőr 1916-ból udvardi és kossuti Kossuth Ferenc (1841–1914) Kossuth Lajos idősebbik fia, országgyűlési képviselő, miniszter
udvardi és kossuti Kossuth Lajos (1802–1894) pénzügyminiszter, Honvédelmi Bizottmány elnöke, kormányzó 1852-ben Kovács Sándor, páncélos honvéd
Láng Gyula, a Magyar Királyi Testőrség századosa ludányi és csomai Bay György
Magyar huszár az 1800 as évek második feléből Magyar Királyi testőr
Makkos Géza tüzér zászlós nagykállói Kállay Kristóf és kézdivásárhelyi Vásárhelyi Veronika esküvője 1942-ben
nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky István (1847-1910) az állami számvevőszék elnöke, belső titkos tanácsos nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky Iván (1885-1960) a Közmunkatanács elnökekénti beiktatásakor
nagyrévi Haranghy Jenő és Helbing Irma 1920-ban nagyrévi Haranghy Miklós (1920-1999) karpaszományos huszár örvezető
bankói Pajtás Ernő (1896-1950) koronaőr ezredes, a Magyar Királyi Koronaőrség utolsó parancsnoka, koronadíszruhában bonyhádi Perczel Olivér (1882-1970) koronaőr ezredes, a Magyar Királyi Koronaőrség parancsnoka, Perczel Mór 1848-as tábornok unokája
csaltici és váli Vály István (1902-1984) koronaőr alezredes, a Magyar Királyi Koronaőrség utolsó parancsnok helyettese Robert Edward Lee (1807–1870) hadmérnök, egyetemi rektor, az amerikai polgárháborúban a Konföderáció seregében tábornok, majd főparancsnok
Robert Edward Lee (1807–1870) hadmérnök, egyetemi rektor, az amerikai polgárháborúban a Konföderáció seregében tábornok, majd főparancsnok Szabo Sándor Magyar Királyi Testőr 1890-ben
Szálasi Ferenc (1897–1946) katonatiszt, hungarista politikus, több nyilaskeresztes és hungarista párt és mozgalom megalapítója, Magyarország nemzetvezetője, mint vezérkari őrnagy Honvéd százados
Szemerei László ejtőernyős őrmester szentjóbi Szabó György fohadnagy