Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
gróf Zichy Nándor (1829–1911) politikus, országgyűlési képviselő Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd királyi herceg (1863–1914) osztrák főherceg, 1896-tól az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse
Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd királyi herceg (1863–1914) osztrák főherceg, 1896-tól az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse Habsburg–Lotaringiai Ferenc Ferdinánd királyi herceg (1863–1914) osztrák főherceg, 1896-tól az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse
Habsburg–Lotaringiai Ferenc József (1830–1916) osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya Habsburg–Lotaringiai Ferenc József (1830–1916) osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya
Habsburg–Lotaringiai Ferenc József (1830–1916) osztrák főherceg, 1848-tól haláláig osztrák császár, 1867-től Magyarország megkoronázott apostoli királya Habsburg–Tescheni Frigyes főherceg (1856–1936) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, Teschen hercege, császári és királyi tábornagy, 1914-től 1917-ig az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének főparancsnoka
Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg (1872–1962) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag, 1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg (1872–1962) osztrák főherceg, magyar királyi herceg, honvéd tábornagy, felsőházi tag, 1918-ban királyi helytartó, 1919-ben kormányzó
Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, és Sachsen-Meiningen Regina hercegnő (1925-2010) esküvőjükkor 1951-ben Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, 1916-os koronázáson, mint tronorokos
Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, és Sachsen-Meiningen Regina hercegnő (1925-2010) esküvőjükkor 1951-ben
Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, dolgozószobájában 1928
Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja, testvéreivel 1925 karácsonyán Lequitoban, Spanyolország
Habsburg–Lotaringiai Ottó királyi herceg (1912–2011) trónörökös, politikus, közíró, az Európai Parlament volt tagja Habsburg–Lotaringiai Rudolf (1858–1889) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse
Habsburg–Lotaringiai Rudolf (1858–1889) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse Boldog Habsburg–Lotaringiai Károly (1887–1922) I. Károly néven Osztrák császár és IV. Károly néven magyar király, Zita királyné és Ottó trónörökös 1916-ban
Boldog Habsburg–Lotaringiai Károly (1887–1922) I. Károly néven Osztrák császár és IV. Károly néven magyar király, uralkodói díszben 1916-ban Boldog Habsburg–Lotaringiai Károly (1887–1922) I. Károly néven Osztrák császár és IV. Károly néven magyar király, sorhajókapitányi egyenruhában
vitéz nagybányai Horthy István, (1904–1942) kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy vitéz nagybányai Horthy István, (1904–1942) kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy és felesége gróf Edelsheim-Gyulai Ilona (1918-2013) 1941-ben
vitéz nagybányai Horthy István, (1904–1942) kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy vitéz nagybányai Horthy István, (1904–1942) kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy
vitéz nagybányai Horthy István, (1904–1942) kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy vitéz nagybányai Horthy István (1858-1937) lovassági tábornok, felsőházi tag
vitéz nagybányai Horthy Miklós ifj. (1907-1993) földbirtokos, katonatiszt, politikus, MOB elnöke vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868–1957) altengernagy, Osztrák-Magyar Haditengerészet utolsó főparancsnoka, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, Magyar Királyság kormányzója