Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
Duska György százados Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia (Sisi) (1837-1898) osztrák császárné, magyar királyné
Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia (Sisi) (1837-1898) osztrák császárné, magyar királyné 1867-es koronázáson
fáji Fáy István hajdú vm főispánja Faur János, krassómegyei főispán
Franz Freiherr von Schönaich gyalogsági tábornok Fürst Lajos repülős szakaszvezető
gróf Almásy Albert 1867-es koronázáskor gróf Almásy Sándor
gróf Almásy György gróf Andrássy Géza (1856–1938) nagybirtokos, politikus, az MTA igazgatósági tagja
gróf Andrássy Gyula (1823–1890) miniszterelnök, Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere gróf Andrássy Gyula (1823–1890) miniszterelnök, Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere
gróf Andrássy Gyula (1823–1890) miniszterelnök, Osztrák–Magyar Monarchia külügyminisztere, 1867-es koronázáskor gróf Andrássy Gyula ifj. (1860–1929) belügyminiszter, jogi szakíró, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter 1899-ben
gróf Apponyi Albert (1846–1933) politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja gróf Apponyi Lajos 1867-es koronázáson
gróf Bánffy Miklós (1873-1950) író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, rendező, politikus, külügyminiszter gróf Batthyány Pál (1860-1934) huszártiszt
gróf Benyovszky Móric (1872-1936) Baranya vm főispánja gróf Bethlen Balázs Szolnok-Doboka vm főispánja
gróf Bethlen család
gróf Csáky Albin (1841–1912) közoktatásügyi miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, magyar királyi főasztalnokmester, tárnokmester, a főrendiház alelnöke gróf Csáky Árpád (1867-1926) és felesége Nyáry Róza bárónő (1874-1956)
gróf Csáky István (1894–1941) külügyminiszter, máltai lovagrend ruhájában gróf Csáky Károly (1873–1945) magyar tábornok, honvédelmi miniszter
gróf Csáky Zsigmond (1866-1945) altábornagy gróf Degenfeld-Schonburg Imre (1810-1883) hadmérnök, főispán, kormánybiztos, egyházkerületi főgondnok
gróf Erdődy István (1813-1896) valóságos belső titkos tanácsos, főlovászmester, aranygyapjas vitéz, a vaskorona rend nagykeresztese, főrendiházi tag 1890-ben gróf Erdődy Johanna (1846-1872) gróf Széchenyi Béláné