bernáthfalvi és sztrippai
Bernáth család

 

Rokonok

Szokás mondani, hogy a magyar nemesség egésze rokonságban áll egymással. Rövidebb vagy hosszabb úton el lehet jutni egyik családtól a másikig. Azonban itt megpróbálunk a legközelebbi rokonokra korlátozódni.

Albert, Anarcsy, Androsovits, arnótfalvi Arnótfalvy, szabadszentkirályi Áts (Ács), balásházi Balásházy, tállyai és kiskéri Balogh, kalotaszentkirályi Balogh, ballai Ballay, kibidi marosnémeti és bajesdi Balika, makfalvi Barabássy, gesztei Battha, Baxai, balajti és gesztetei Balajthy, csoltói Basó, ludányi Bay, Bajnay, Barcic, bárczai Bárczay, bárczyházi Bárczy, felsőeőri Bertók, berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy, nagybesenyői Bessenyey, Bertók, bezerédi Bezerédj, teremhegyi Bika, Biky, Bittelmeyer, tolcsvai Bónis, boronkai és nezeti Boronkay, roffi Borbély, Boglyos, Bokry, Bóla,  brezovai és egerfarmosi Brezovai, budaházi és veskóczi Budaházy, bölsei Buday, settendorfi Burián, felsőpulyai Bük, lazi és berniczei Ghillány, Cvesics, Czikl, Cziráky, Csanak, sarkadi Csatáry, csányi Csányi, cselei Cseley, csicseri Csicsery, erzsébetvári Csiky, tolcsvai és ragyólczi Csoma, csuhafalvi Csuha, csúzi Csúzy, lázári Csűry, kövecsesi Dancs, nagyréthi Darvas, pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi, lasztóczi Dely, algyógyi és nagyenyedi Demjén, Derbay, dezsőházi Dezső, Diekman, rotaresti Dobsa, pálosi és nagyajtai Donáth, csabacsüdi Dókus, dömsödi Dömsödy, Eichinger, Erkel, Édes, szathmári Érsek, ábrahámi Falussy, gibárti Farkas, Farkas alias Bor de genere Ond, fáji Fáy, nagyiváni Fekete, vadadi Filep, földvári és bernáthfalvi Földváry, ippi és érkeserűi Fráter, Futó, kéri és lemesi Füzy, réthi Gazda, gálocsi Gálócsy, Gáti, csáthi Gábriel, szeniczei Gáspár, gecsei Gechey, gellei Gelley, poroszlói Gräeffl, grincsi és pósacsécsi Grincsy, Gruber, léczfalvi Gyárfás, nagyszekeresi és szatmárnémeti Gyöngyössy, csatári Győry, Habroviky, erdőtelki Halmay, szilágysomlyói Halmágyi, dabasi Halász, hamvai és szkárosi Hamvay, hangácsi Hangácsy, Hatvany, Hallósy, palóczi Horváth, Horosz, Huránszky, ibrányi és vajai Ibrányi, kis- és nagydobronyi Isaák, asszonyfalvi Ispán, Ihring, Jambrich, Jancsula, jánoki és nagyszuhai Jánoky, nagyenyedi és borosjenői Jeney, nagyjeszeni Jeszenszky, Juhász, egerfarmosi Kandó, szabadszentkirályi Kary, palágyi Karner, kazinczi Kazinczy, kohányi Kácsándy, Kávé, taktakenézi Keövér, homokszentiványi Keresztes, Keszthelyi, mikói Kéméry, Kiss, Klein, szabadszentkirályi Kata, Kingdon, zelcsényi Királyfalvy, felsőkubini, nagyolaszi és deményfalvi Kubínyi, Kurányi, nagymányai Koller, cseleji Kolosy, kóji Komáromy, komlósi Komlóssy, udvardi és kossuti Kossuth, korlátelmeczi Korláth, gönczruszkai Kornis, nagykőrösi Kováts, Kovács, Kútvölgyi, kükemezei Kükemezey, Laczó, lánczi Lánczy, László, láposi Lápossy, Lencsés, bilkei Lipcsey, kisfaludi Lipthay, csicseri Literáti, nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay, Makkos, Matisz, alsómátyásfalvi Mattyasovszky, sztrigyszacsali Margay, mándi Mándy, zábori Márczy, Márton, deteki és tengerfalvai Meczner, pribéri Melith, szinyei Merse, zabolai Mikes, mindszenti Mindszenty, Morgay, mokcsai Mokcsay, Molnár, felsőgyőri Nagy, péli Nagy, Náday, Németh, zéthényi Némethy, Nick, Nováky, nyárádi Nyárády, nyomárkai Nyomárkay, Nyíry, varannó-hosszúmezői Oláh, olcsvári Olcsváry, Orel, osztrolukai Osztroluczky, palágyi Palágyi, báji Patay, mádi Papp-Szász, Pártos, Pázmándi-Szakács, pelejtei Pelejthey, Peterdi, Petró, péderi Pédery, Péter, pilisi Pilisy, Pika, turóczi és nagypalugyai Plathy, Plágay, szentkirályszabadjai Pósa, szentmiklósi és óvári Pongrácz, bizáki Puky, magyarbényei Radák, Radnóti, ragályi és kiscsolthi Ragályi, szolcsánkai Rázgha, reszneki Reiszig, kisrédei Rhédey, Richter, Riter, Róbert, Roboz, Rosenberg, pongyelóki Róth, alsó és felső ruttkai és nedeczei Ruttkay, Sartory, lévai Sarvay, Schaverfels, Schiltz, Schwarzer, Sempteczky, nagybócsai Sárközy, Sárváry, Simon, bátori Sigray, derghi és karcsai Somogyi, Spett, Sreicher, Schröder, nagyváradi Stépán, lekcsei és alsószopori Sulyok, bártfai Szabó, Szamek, Szajky, komáromi Szarka, kéméndi Szalay, tokaji Szathmáry, szemerei Szemere, liptószentiváni Szent-Ivány, révfalusi Szentmihályi, sajószentpéteri Szentpétery, négyesi Szepessy, szentgyörgyvölgyi és szentivénfalvai Szép, szirmai Szirmay, szitányi Szitányi, Stettina, szmrecsányi Szmrecsányi, Szobor, szunyogi Szunyoghy, Tatár, tetétleni Tetétleny, Terbócs, miskei és monostori Thassy, tibai Tibay, szucsáki Tomory, Tóth, tunyogi Tunyoghy, tussai és tussaújfalusi Tussay, divékujfalusi Ujfalussy, szabadszentkirályi Újj, Ujváry, Uketyevics, urai Uray, úszfalvi Úsz, Vadkerty, Vanyek, Varga, Vargacz, vajai és luskodi Vay, váralyai Várallyay, Várbíró, kézdivásárhelyi Vásárhelyi, kürti Vámossy, vendégi Vendéghy, fegyverneki Vida, Világos, nagycsepcsényi és muthnai Vladár, Wielinszky, ponowitschi, burgtalli és ziegelfeldi Wolkensperg, uzdóci Zadravecz, Zách, Zákány, Zártos, nyéki Zeke, zelefalvi Zele, zejkfalvi Zeyk, zsadányi Zsadányi.

*******************************************