bernáthfalvi és sztrippai
Bernáth család

 

Rokonok a Bernáth család honlapján

Szokás mondani, hogy a magyar nemesség egésze rokonságban áll egymással. Rövidebb vagy hosszabb úton el lehet jutni egyik családtól a másikig. Azonban itt megpróbálunk a legközelebbi rokonokra korlátozódni.

Albert, arnótfalvi Arnótfalvy, makkfalvi Barabássi, vattai Battha, Baxai, balajti és gesztetei Balajthy, ludányi Bay, Bajnay, bárczai Bárczay, bárczyházi Bárczy, losonczi Bánffy, felsőeőri Bertók, Berzeviczy, nagybesenyői Bessenyey, bethleni Bethlen, bezerédi Bezerédj, teremhegyi Bika, Biky, tolcsvai Bónis, boronkai Boronkay, roffi Borbély, Boglyos, Brezovai, budaházi és veskóczi Budaházy, bölsei Buday, felsőpulyai Bük, csányi Csányi, cselei Cseley, csicseri Csicsery, erzsébetvárosi Csiky, ragyólczi Csoma, eördöghfalvi Csuha, csúzi Csúzy, Csűry, kövecsesi Dancs, nagyréthi Darvas, pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi, varsányi Deli, Derbay, Dobss, nagyajtai Donáth, csabacsüdi Dókus, gibárti Farkas, fáji Fáy, nagyiváni Fekete, vadadi Filep, földvári és bernáthfalvi Földváry, ippi és érkeserűi Fráter, Futó, kéri és lemesi Füzy, réthi Gazda, gálocsi Gálócsy, Gáty, csáthi Gábriel, Gáspár, gecsei Gechey, léczfalvi Gyárfás, nagyszekeresi és szatmárnémeti Gyöngyössy, csatári Győry, szilágysomlyói Halmágyi, dabasi Halász, hamvai és szkárosi Hamvay, hangácsi Hangácsy, palóczi Horváth, ibrányi Ibrányi, kis- és nagydobronyi Isaák, asszonyfalvi Ispán, jánoki és nagyszuhai Jánoky, nagyenyedi Jeney, nagyjeszeni Jeszenszky, egerfarmosi Kandó, Karner, kazinczi Kazinczy, Kácsándi, Keövér, mikói Kéméry, Klein, felsőkubini, nagyolaszi és deményfalvi Kubínyi, cseleji Kolosy, komlósi Komlóssy, udvardi és kossuti Kossuth, lánczi Lánczy, bilkei Lipcsey, kisfaludi Lipthay, nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay, deteki és tengerfalvai Meczner, pribéri Melith, szinyei Merse, zabolai Mikes, mindszenti Mindszenty, Morgay, mokcsai Mokcsay, péli Nagy, zéthényi Némethy, Nyárádi, nyomárkai Nyomárkay, olcsvári Olchváry, osztrolukai Osztroluczky, palágyi Palágyi, báji Patay, Papp-Szász, pilisi Pilisy, Pika, turóczi és nagypalugyai Plathy, Plágay, szentkirályszabadjai Pósa, bizáki Puky, magyarbényei Radák, ragályi és kiscsolthi Ragályi, kisrédei Rhédey, Rozgonyi, Rosenberg, Róth, nagybócsai Sárközy, felső és alsósurányi Sigray, derghi és karcsai Somogyi, nagyváradi Stépán, lekcsei Sulyok, Szarka, kéméndi Szalay, tokaji Szathmáry, muraszombati, széchyszigeti és szápári Szápáry, szemerei Szemere, sajószentpéteri Szentpétery, négyesi Szepessy, szirmai Szirmay, szmrecsányi Szmrecsányi, szunyogdi Szunyoghy, széki Teleki, Terbócs, miskei és monostori Thassy, tibai Tibay, borosjenői Tisza, Tomory, tussai Tussay, divékujfalusi Ujfalussy, Uketyevics, urai Uray, Varga, vajai Vay, Várallyay, vendégi Vendéghy, fegyverneki Vida, nagycsepcsényi és muthnai Vladár, ponowitschi, burgtalli és ziegelfeldi Wolkensperg, uzdóci Zadravecz, Zákány, zelefalvi Zele, zejkfalvi Zeyk.

*******************************************