bernáthfalvi és sztrippai
Bernáth család

 

Családtagok ( természetesen a teljesség igénye nélkül)


GalleryBernáth Ferenc (1740-1795) nemesi testőr, Zemplén vármegye alispánja

GalleryBernáth Zsigmond Dr. (1790–1882) Ung vármegye főispánja, Ung vármegyei főszolgabíró, országyűlési követ és képviselő, 1865-ben az Országgyűlés korelnöke, Ő szerepel Mikszáth Kálmán - Különös házasság c. regényében

GalleryBernáth Gedeon Dr. (1804-1878) Bihar vármegyei táblabíró, 1848/49-es honvéd ezredes

GalleryBernáth Dezső Dr. (1841-1907) miniszteri megbízott, országgyűlési képviselő, református egyházmegyei presbiter és tanácsbíró

GalleryBernáth Géza Dr. (1845-1932) Igazságügyi államtitkár, Magyar kir. kúria másodelnöke, v.b.t.t., felsőházi tag

GalleryBernáth Elemér Dr. (1846-1905) a kassai kir. tábla tanácselnöke a debreceni királyi ítélőtábla elnöke, a református zsinat elnökségi tagja és az egyházi közélet tevékeny harcosa

Gallery Bernáth Béla Dr. (1850-1922) ügyvéd, katonatiszt, 35 éven át országgyűlési képviselő, 1920-ban az Nemzetgyűlés korelnöke

Gallery Bernáth Aurél (1895-1982) festőművész, grafikus, művészpedagógus, Kossuth-díjas (1948, 1970), Munkácsy-díjas (1950), érdemes művész (1952), kiváló művész (1964)

Galleryvitéz Bernáth Antal (1915-1965) m. kir. főhadnagy, költő, FKGP-i politikus, 1956-os szabadságharcos


GalleryBernáth Elemér Dr. (1925-2019) középiskolai tanár, szemléltető oktatási igazgató Coloradóban, az University of Colorado aranyérmének kitüntetettje, a National Council for Presbytartian Men tagja, a Johannita rend jogi lovagja

GalleryBernáth László Tibor (1945- ) kertész, borász, vendéglátós, katonatiszt, a Demokratikus Választási Koalíció volt titkára, Pécs városi Szavazat Számláló Bizottság volt elnöke, rendszerváltozáskor a Köztársaság Biztonsági Szolgálat főtisztje, valamint a POFOSZ tagja

Galleryvitéz lovag Bernáth László Krisztián (1977- ) festőművész, grafikus, vendéglátós, tüzér őrmester, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének tagja

---------------------------- SAJÁT OLDALA ---------------------------

 

*******************************************