Színezett képeim

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-FŐOLDAL
A Szent Korona 1938-as közszemlére tétele
alapi Salamon Ádám (1833-1896) 1848-49-es szabadságharcban hadnagy, a magyar olasz légióban huszárszázados alapi Salamon Alajos (1840-1895)
alapi Salamon Elek (1806-1862) 2. sz. Schwarzenberg ulánusok főhadnagya, 1848-49-ben a 16. sz. Károlyi huszárok alezredese alapi Salamon Zsigmond (1875-1956)
Antal Albin, Határvadász szakaszvezető Anton Haus (1851–1917) admirális, k.u.k. Haditengerészet parancsnoka
ásvai Jókay Móric Dr (1825-1904) regényíró, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, MTA igazgató-tanácsának tagja ásvai Jókay Móric ifj (1859-1895) pénzügyminiszteri osztálytanácsos
Az utolsó mise Károly király születésnapján - előkelőségek a Mátyás templom előtt
Baranyi Tibor bárdosi Bárdossy Pál m. kir. testőrfőhadnagy
báró Bánffy Anna, gróf Toldalagi Viktorné báró Bánffy Dezső (1843-1911) főispán, miniszterelnök
báró Bánffy Dezső (1843-1911) főispán, miniszterelnök 1896-ban báró Bornemissza Gábor 1901-ben
báró Bornemissza János 1870-ben gróf Burián István (1851–1922) diplomata, Osztrák–Magyar Monarchia közös külügy- és közös pénzügyminisztere
báró Csávossy Gyula, 16-ik huszárezredbeli hadnagy báró Csávossy Ignácz Dr
báró Edelsheim-Gyulai Lipót Vilmos (1826-1893) császári és királyi lovassági tábornok báró Eötvös József (1813-1871) író, MTA elnöke, vallás- és közoktatásügyi miniszter
báró Fejérváry Géza (1833–1914) katonatiszt, hadügyminiszter, miniszterelnök báró Fejérváry Géza (1833–1914) katonatiszt, hadügyminiszter, miniszterelnök 1895-ben
báró Fejérváry Géza (1833–1914) katonatiszt, hadügyminiszter, miniszterelnök 1906-ban báró Gromon Dezső (1838-1912) politikus, képviselő, honvédelmi államtitkár
báró Gudenus Hugó (1862-1948) huszártiszt báró Kemény István
báró Kemény Kálmán (1838-) Fejéri főispán, képviselő, Főrendiház alelnöke 1900-ban báró Kemény László 1863 télutó